Berichten

Lezing: Aanpassen aan het Onverwacht

Tickets bereikbaar beneden


We zijn verheugd om de tweede VSPA lezing van 2023 aan te kondigen: Aanpassen aan het Onverwachte – Hoe tekstgegevens ons helpen menselijk gedrag te begrijpen.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de psychologische kosten van de COVID-19-pandemie. Terwijl de meeste onderzoeken vragenlijstmethoden gebruiken om emotionele aanpassingen te meten en andere psychologische variabelen, benaderden wij het probleem door de lens van tekstgegevens. Dit gesprek zal bespreken wat we hebben geleerd van een paneldataset bestaande uit enquêteantwoorden en tekstgegevens van deelnemers die gedurende drie jaar zijn gevolgd. Het eerste deel zal laten zien hoe klustering technieken onthullen verborgen verschillende soorten emotionele aanpassing die door traditionele analyses worden verdoezeld.

Het tweede deel behandelt natuurlijke taalverwerkingstechnieken om tekstgegevens te bestuderen. Wij zullen recente bevindingen verkregen uit AI-taalmodellen die geheel nieuwe vragen stellen over menselijk verbaal gedrag bespreken. Het gesprek wordt afgesloten met een groter beeld van tekstgegevens, AI-modellen en de menspsychologie.

Sinds het begin van de pandemie is de interesse aan de vraag hoe we ons emotioneel aan dergelijke grote en onverwachte veranderingen aanpassen alleen toegenomen. We kijken ernaar uit om Dr. Bennett Kleinberg te verwelkomen, die ons inzicht zal geven in het huidige onderzoek over dit onderwerp en de methoden die worden gebruikt om deze inzichten te verkrijgen. We zullen leren hoe de analyse van tekstgegevens patronen ontdekt, die traditionele analyses mogelijk niet zullen hebben gevonden, en hoe KI-modellen het mogelijk maken geheel nieuwe vragen over menselijk gedrag te stellen.

We heten je van harte welkom op REC op 16 februari, waar Dr. Kleinberg ons zal laten kennis maken met het onderwerp tekst data en kunstmatige intelligentie in de menselijke psychologie. Met je ticket krijg je toegang tot de collegezaal en snacks. Ook ontvang je een colloquiumpunt voor je aanwezigheid.

We hopen je daar te zien!

Tickets zijn bereikbaar hier:

Tickets voor leden

Tickets voor niet-leden