(Vrijwilligers-)werk voor psychologiestudenten (master)

Site WegwijsGGZ

WegwijsGGZ: for those who cannot find a place in GGZ

(Vrijwilligers-)werk voor psychologiestudenten (master)

Unfortunately this vacancy is only suitable for Dutch-speaking students. Please check our English website for international vacancies.

WegwijsGGZ:

WegwijsGGZ is een jong en groeiend initiatief dat als doel heeft de zorg binnen de huidige GGZ in de regio Amsterdam voor mensen (en naasten) die hulp zoeken bij psychische problemen overzichtelijker & toegankelijker te maken. Onze missie is om mensen te steunen en helpen in hun zoekproces naar passende hulp. We denken ook mee met POH/GGZ, huisarts en behandelaren bij verwijzingsvragen. In onze visie is het belangrijk dat mensen gehoord worden in hun vraag om hulp bij psychische problemen en de zoektocht daarnaar. We vinden het belangrijk te horen wat eigen ideeën zijn over wat eerder geholpen heeft of wat volgens hen zou kunnen helpen om weer psychisch in evenwicht te raken en/of psychisch gezonder te worden.

We willen ons enthousiaste team van professionals in de GGZ uitbreiden en verrijken met een aantal (master)psychologiestudenten.

Werkzaamheden:

 • Mensen die hulp zoeken bij psychische klachten telefonisch te woord staan
 • Luisteren naar en verhelderen van de hulpvraag van de beller (cliënt, naaste, zorgaanbieder)
 • Verbale steun bieden aan beller
 • Contact onderhouden met de beller via de mail (of telefoon)
 • Binnen de sociale kaart zoeken naar opties voor passende zorg
 • Deze opties communiceren met beller, zo nodig verder zoeken
 • Bevorderen van herstelondersteunende visie binnen ons team
 • (Helpen ontwikkelen en uitvoeren wachttijdbegeleiding)

Wij vragen:

 • Goed kunnen luisteren, samenvatten, informeren
 • Integer omgaan met de verhalen van bellers
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Communicatief vaardig
 • Betrokken, invoelend, steunend, flexibel
 • Kennis herstelgericht werken kunnen overdragen

Wij bieden:

 • Overzichtelijke werkzaamheden
 • Ruimte om mee te denken over herstelgericht werken binnen een groeiende organisatie
 • Inzicht in het veld van de GGZ in de regio Amsterdam
 • Prettige, open, lerende werksfeer
 • Aanvankelijk 8 uur, afhankelijk van de vraag tot 24 uur
 • De werkzaamheden zijn voor 4 maanden met kans op verlenging
 • Vrijwillig, betaald indien in financiering voorzien wordt

Informatie: www.wegwijsggz.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@wegwijsGGZ.nl