Ereleden

Ereleden zijn mensen die nooit lid zijn geweest van de vereniging, maar wel van onschatbare waarde zijn geweest door zich veel in te zetten voor de VSPA. Momenteel heeft de VSPA één erelid: Klaas Visser. Daarnaast was Cok Koeleman erelid tot zijn overlijden in 2016.

Ereleden van de VSPA:

Klaas Visser

Klaas heeft zich onuitputtelijk ingezet voor de vereniging. Hij werd door de voordragers expliciet geroemd om “zijn verbazingwekkende incasseringsvermogen met betrekking tot de stupiditeiten die de VSPA zo nu en dan uithaalt.”

Cok Koeleman († 2016)

Cok zette zich als medewerker van het onderwijsinstituut van psychologie aan de UvA in op verscheidene manieren. Zo zorgde hij ervoor dat de VSPA op verschillende promotiegelegenheden, zoals informatiedagen, vertegenwoordigd werd. Ook heeft hij veel bijgedragen aan de organisatorische onafhankelijkheid van de VSPA.
Leden van verdienste
Wanneer een lid van de vereniging zich dusdanig hard heeft ingezet tijdens zijn of haar actieve periode bij de VSPA kan hij of zij op een Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgedragen worden als Lid van Verdienste. Tot dit lidmaatschap behoort slechts een select groepje mensen, die zich hard hebben gemaakt voor de belangen van de vereniging. Bij de voordracht is het noodzakelijk dat er minimaal vijf leden voorafgaande aan de ALV kenbaar hebben gemaakt dit voorstel te steunen door middel van een handtekening.

Leden van verdienste van de VSPA:

Denny Visscher

Denny heeft zich tien jaar lang op uiteenlopende manieren ingezet voor de VSPA. Dit heeft geresulteerd in negen eerstejaarsweekenden, talloze commissies, een bestuursjaar, een groot aantal bestuursorganen en veel meer initiatieven waardoor hij zijn stempel op de vereniging heeft weten te drukken.

Martin Gevonden

Martin was vanaf 2001 tot zijn benoeming in veel verschillende commissies en bestuursorganen actief. Ook was hij penningmeester in het jaar 2003/2004. Hij heeft altijd veel mensen enthousiast weten te maken voor de VSPA.

René Vrijens

René kwam in 2001 op 34 jarige leeftijd de voltijdstudie psychologie aan de UVA volgen en participeerde vanaf de eerste dag al actief in de VSPA. Hij draaide mee in veel commissies en was een echte netwerker die elk jaar weer met veel enthousiasme de nodige nieuwe leden wierf onder de eerstejaars.

Eva Gorree

Eva heeft zich tijdens haar negenjarige studieloopbaan veel ingezet voor de VSPA. Samen met Steven David zat ze in het bestuur in het jaar 2000/2001. Daarnaast zat ze in vele commissies en heeft ze zich ingezet voor de psychologiestudenten via studentenpolitiek en initiatieven bij het onderwijsinstituut.

Niels Bom

Niels heeft zich tijdens zijn studietijd op veel manieren ingezet voor de VSPA. Ook na zijn studie, toen zijn lidmaatschap eigenlijk al verlopen was, heeft hij nog veel voor de VSPA betekend.

Steven Alexander David

Steven heeft zich tijdens zijn tienjarige studieloopbaan veel ingezet voor de VSPA. Samen met Eva Gorree zat hij in het bestuur in het jaar 2000/2001. Daarnaast zat hij in vele commissies en heeft hij zich ingezet voor de psychologiestudenten via studentenpolitiek en initiatieven bij het onderwijsinstituut.

Maarten ZVSV

Informatie mist.