Natuurlijk draait de organisatie van onze studievereniging niet op zich zelf. Naast het bestuur dat zich full-time inzet voor de vereniging bestaan er nog een aantal bestuursorganen die allemaal bijdragen aan het draaiend houden van de vereniging. Op deze pagina kun je vinden welke bestuursorganen er zijn bij de VSPA, en wat ze doen. Heb jij interesse om onderdeel uit te maken van een van deze organen? Schroom niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie! Stel je vragen aan een van de bestuursleden op de VSPA-kamer (G-1.25), stuur ons een mailtje (info@vspa.nl) of maak een belletje (020 525 67 90).

Algemene Ledenvergaderingcommissie (ALVcie)

De commissie die de ALV’s plant en de agenda voor de vergaderingen maakt is de ALV commissie. Deze commissie bestaat uit een voorzitter die de vergaderingen voorzit en een secretaris die de vergaderingen notuleert. Deze commissie is interessant voor mensen die inzicht willen in beleidsvorming en zich op deze manier willen inzetten voor de vereniging. Als je meer interesse hebt in deze commissie kun je mailen naar ALVcie@vspa.nl.

Eerstejaarsweekendcoördinatiecommissie (ECC)

Het Eerstejaarsweekend (EJW) is een weekend om als eerstejaars de VSPA en de medestudenten beter te leren kennen. Voor veel nieuwe studenten een belangrijk, spannend en vooral leuk weekend! Lijkt het je een uitdaging om dit te coördineren en eindverantwoordelijke te zijn voor de gang van zaken? Dan is de Eerstejaarsweekend Coördinatie Commissie (ECC) iets voor jou. Elk voorjaar worden er tussen de drie en zeven coördinatoren verkozen, die samen de organisatie van het Eerstejaarsweekend op zich nemen.

Naast de ECC zijn er nog veel meer mensen nodig om het Eerstejaarsweekend (EJW) tot een succes te maken. Gelukkig zijn de EJW-commissies heel populair. Dit zijn commissies die specifieke onderdelen van de organisatie van het EJW op zich nemen. In het voorjaar zal je hier meer informatie over krijgen. Als jij ook mee wil als begeleider op EJW volgend jaar schrijf je dan in voor een van deze commissies, zoals de feest-, kook- of de techniek-commissie. Kom langs de VSPA-kamer en vraag om meer informatie of mail naar info@vspa.nl .

Kascommissie (KC)

De Kascommissie (KC) controleert namens de ALV de penningmeester van het bestuur die de financiële administratie van de studievereniging bijhoudt. De KC bestaat vaak uit oud-penningmeesters of mensen die goed inzicht hebben of willen krijgen in bedrijfseconomie. De KC wordt gekozen door de ALV.

Lustrum Coördinatiecommissie (LCC)

Iedere vijf jaar viert de VSPA haar zoveelste lustrum. In 2016 werd de VSPA maar liefst 75 jaar oud en is een prachtig lustrum gevierd, waarna de Lustrum Coördinatiecommissie weer even ten ruste is gelegd. Dit jaar zal de VSPA 77 worden, wat betekent dat er in 2017/2018 nog geen LCC opgericht hoeft te worden. In 2021 mag het feest weer beginnen: allemachtig, de VSPA wordt tachtig! Mocht je nu al creatieve ideeën hebben of interesse hebben in de LCC kun je altijd mailen naar info@vspa.nl.

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) controleert namens de ALV of het bestuur zich houdt aan het haar beleid en de statuten; het wetboek van de vereniging. Naast deze controlerende functie speelt de RvT ook een adviserende rol bij de besluitvorming door het bestuur. De RvT zit vergaderingen bij van het bestuur en de RvT bestaat vaak uit oud-bestuursleden of leden die veel ervaring hebben in het beleidsproces van de VSPA. De RvT wordt gekozen door de ALV.

Sollicitatiebegeleidingscommissie (SBC)

De Sollicitatiebegeleidingscommissie (SBC) is een commissie die gedurende het bestuursjaar op zoekt gaat naar nieuwe bestuursleden. Zij geven informatie aan aspirant-kandidaten over wat ‘bestuurslid zijn’ inhoudt en begeleiden mensen bij het nemen van de beslissing te solliciteren. De SBC wordt aangesteld door de ALV. De SBC kun je bereiken via: bestuurgezocht@vspa.nl

Sollicitatiecommissie (SC)

De Sollicitatiecommissie (SC) houdt sollicitatiegesprekken met de psychologiestudenten die zich kandidaat stellen voor het bestuur. Na de sollicitatieprocedure formeert de SC een bestuur en draagt deze voor aan de ALV. De SC bestaat uit een bestuurslid, een actief lid, een RvT lid, een oud-bestuurslid en een niet actief lid. De SC wordt gekozen door de ALV rond februari. E-mail: sc@vspa.nl