Over de VSPA

Wat is de VSPA?

De VSPA is de Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam. Het is de studievereniging van de studie psychologie en telt ruim 2200 leden; hiermee is de VSPA één van de grootste studieverenigingen van Nederland. De VSPA werd opgericht op 14 mei in 1941 en heeft in haar lange geschiedenis veel meegemaakt en veel verschillende studenten gekend. Iedereen die psychologie studeert aan de UvA kan lid worden van de vereniging om het studentenleven uit te breiden op zowel sociaal als studiegerelateerd gebied.

De vereniging is gebouwd op haar vele commissies die talloze activiteiten organiseren. Zo worden er allerlei studiegerelateerde activiteiten georganiseerd zoals een congres, lezingen, workshops en excursies. Daarnaast zijn er ook veel mogelijkheden om sociale contacten op te doen door de verscheidene feesten, reizen en borrels die georganiseerd worden.

Als lid kun je aan al deze activiteiten meedoen en nog leuker: je kunt deze ook zelf organiseren! Door in één van de commissies te gaan (zie kopje ‘commissies’), zorg je er samen met een groep mede-VSPA’ers voor dat we kunnen blijven genieten van geweldige evenementen.

De VSPA-kamer

De VSPA-kamer is waar het bestuur (zie kopje ‘bestuur’) iedere werkdag zit. Zij voeren hier hun bestuurstaken uit, maar de VSPA-kamer is daarnaast ook een plek voor gezelligheid! Alle leden zijn welkom om samen te komen, en met elkaar, en ook met het bestuur, een praatje te maken. Ook kun je er samenvattingen kopen, en gratis koffie drinken! De VSPA-kamer bevindt zich in gebouw G van de Roeterseilandcampus, kamer GS.25. Kom eens langs!

De Algemene Ledenvergadering

Aan het begin van het studiejaar wordt het beleidsplan door het bestuur gepresenteerd op een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens een ALV moet minstens 1% van de leden aanwezig zijn. De aanwezige leden kunnen hier hun mening uitbrengen en bepalen of voorstellen worden aangenomen. Daarnaast worden tijdens ALV’s ook de bestuursorganen gekozen. De ALV is dan ook het hoogste orgaan van de vereniging.

Naast de belangrijke invloed die je kan uitoefenen door naar een ALV te komen en mee te discussiëren en te stemmen, is het ook gezellig om te komen. Iedere ALV zijn er gratis hapjes en drankjes, wordt er een een vijfsterrenmenu voorgeschoteld bereid door ons geliefde supportcomissie, en na afloop vindt er altijd een borrel plaats. Ook krijg je door het bezoeken van ALV’s korting op het Weekendje Weg, een weekend dat aan het eind van het jaar door het bestuur wordt georganiseerd als bedankje voor alle actieve leden. Kom dus vooral eens langs op een ALV, houd je mail in de gaten voor de eerstvolgende uitnodiging.

De VSPA? Het einde. In zicht? Nog lang niet!

Dit stuk is onder andere geschreven door Steven Alexander David

 • 1941

  Het Begin

  14 mei 1941:

  De tijden zijn hard en wisselvallig. Niemand weet wat hen te wachten staat, maar het leven moet doorgaan.

  Mia Rijk van Ommeren heeft een plan, een plan om mensen bij elkaar te brengen en te houden. Op 14 mei slaagt zij er in dit plan ten uitvoer te brengen: De Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam is geboren.

  Het bestuur van deze VSPA bestaat uit 3 docenten en twee studenten. Het doel: de belangen harer leden te behartigen en het bevorderen van het juiste inzicht in de plaats en de betekenis van de psychologie in het algemeen verband der wetenschappen.

  Maar zoals gezegd, de tijden zijn wisselvallig. Een oproep om de VSPA aan te melden bij de Kultuurkamer wordt geweigerd. niet lang daarna lijkt het doek voor de VSPA te zijn gevallen.

 • 1946

  Het gevolg

  Niet lang na het einde van de oorlog wordt het tegendeel bewezen. De VSPA staat op als een bloeiende vereniging en het ledenaantal groeit snel. De insteek: een faculteitsvereniging dat tevens een beetje gezelligheidsvereniging wil zijn.

  Door Orion, het faculteitsblad uit die tijd, worden het studiecomponent en de gezelligheid hier binnen als dubbelzinnig omschreven. Het VSPA bestuur is vooral zelf organisator. Dit bestuur wordt voorgesteld door het zittende bestuur: tegenkandidaten kunnen zich na de bekendmaking opgeven bij de secretaris.

  1946

 • 1961

  Tijden veranderen

  De VSPA telt 358 leden en de leemte van de kas is pijnlijk. Er wordt inmiddels gestreefd naar het opwekken van de belangstelling voor onderwerpen die de psychologie in de ruimste zin betreffen.

  Daarnaast willen ze de band tussen studenten onderling versterken, het contact tussen docenten en studenten bevorderen en de studiebelangen behartigen. Voor dit laatste staat de studiecommissie, een afdeling binnen de VSPA die alle moeilijkheden en mogelijkheden op het gebied van studie bestudeert, om de studie zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.

  Er worden congressen, EersteJaarsWeekenden (EJW) en schaaktoernooien georganiseerd, maar de psychologiestudent van de jaren ’60 lijkt een gezelligheidsdrang te zijn verloren en veel studiegerichter te zijn geworden.

 • 1970s

  Een nieuwe inslag

  In de jaren ’70 wordt de VSPA erg politiek actief. De vereniging beschouwt zich als een vakbond waar het de belangenbehartiging van studieaangelegenheden betreft en daarnaast als gezelligheidsvereniging. Ze richt zich steeds meer op studenteninspraak.

  De VSPA-feesten en borrels zijn in de loop van de jaren ’60 een steeds grotere populariteichet gaan genieten. In de jaren ’70 worden beruchte feesten gegeven in tenten als de Brakke Grond, Melkweg, Paradiso en de Mazzo. Ter aanvulling op deze sociale activiteiten organiseert de VSPA ook een lezingencyclus.

  Verder beheert zij een eigen kritische bibliotheek, verleent subsidies aan politieke organen, geeft een blad tuit 11 uit, is er een EJW en een crèche voor kinderen van psychologiestudenten. Inmiddels is het aantal psychologiestudenten gestegen naar 1549 in 1970.

  1970s

 • 1980s

  Vooruitstrevend

  De VSPA is hier vooral een progressieve vereniging, en streeft naar een gelijkwaardige positie van alle mensen en groeperingen in de maatschappij. Het zoeken naar oorzaken van achterstelling en bevoorrechting staat hierbij centraal. Daarnaast is de VSPA een studentenvereniging die de gemeenschappelijke belangen van de student behartigd. Tot slot wil ze een psychologische wetenschap die bijdraagt aan een rechtvaardige inrichting van de samenleving.
  Voor het eerst sinds de oprichting worden de statuten herzien.

  De nieuwe progressieve aanpak van de vereniging lijkt echter niet genoeg gezelligheid aan studenten te bieden. Menig vereniging gaat door een diep dal en de VSPA is daar geen uitzondering op.

 • 1990s

  Nieuw karakter

  Van een politiek vooruitstrevende, vooral studieverbeterende vereniging verandert zij in de jaren ’90 in een kweekvijver voor talent. De VSPA biedt studenten de mogelijkheid zich te ontplooien op allerlei gebieden. Binnen de vele commissies kunnen studenten zowel op sociaal als studiegerelateerd vlak hun ei kwijt. Dit alles wordt gedaan in een gezellige sfeer.

  Nieuwe commissies zorgen voor nieuwe activiteiten, zowel sociale als gerelateerd aan psychologie. Wekelijks worden er films gedraaid voor filmliefhebbers, zijn er discussies en lezingen door het hele gebouw, is er de wekelijkse borrel voor elke student zijn behoefte aan alcohol, en zijn er congressen met sprekers vanuit de hele wereld. Voor ieder wat wils.

  1990s

 • 2000s

  Het einde?

  Het millenium kwam en ging, maar de wereld ging niet ten onder. Ook de VSPA wist zonder moeite het begin van een nieuwe eeuw te overleven. In 2001, toen de VSPA een leeftijd had bereikt van 60 jaar, schreef men: ‘Momenteel is de VSPA met haar 1900 leden, door een enorme toestroom van studenten eind jaren ’90, een van de grootste en meest actieve studieverenigingen van Nederland.’.

  Na jaren van groei dat inmiddels tot een langzame stop is gekomen heeft de VSPA haar balans kunnen vinden in het organiseren van grote studiegerelateerde activiteiten zoals het congres samen met acht lezingen door het jaar heen, als het benadrukken van het belang van de sociale kant van het studeren.

  Nog steeds is er ieder jaar een EJW, een wintersport, een studiereis, het Weekendje Weg voor alle actieve leden etc. en met haar 1900+ leden is de VSPA een van de grootste verenigingen van Nederland waarin elk actief lid zich hard inzet om het maximale te halen uit het studentenleven.