Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Alle plannen van het bestuur moeten worden goedgekeurd door de leden. Aan het begin van het studiejaar wordt het beleidsplan door het bestuur gepresenteerd op een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens een ALV moet minstens 1% van de leden aanwezig zijn. De aanwezige leden kunnen hier hun mening uitbrengen en bepalen of voorstellen worden aangenomen. Daarnaast worden tijdens ALV's ook de bestuursorganen gekozen. De ALV heeft daarom een aanzienlijke invloed binnen onze vereniging.

Naast dat je leuk kan meediscussiëren tijdens deze vergaderingen is er gratis eten en drinken voor iedereen tijdens de ALV! Ook is er heerlijk avondeten aanwezig bij de meeste ALV's bereid door ons lieve pruttelcomité. Na afloop van de ALV vindt altijd een borrel plaats. Daarnaast krijgen leden die actief zijn in een commissie die tenminste twee ALV's hebben bijgewoond een gigantische korting op Weekendje Weg. Dit is een weekend dat door het bestuur wordt geregeld als bedankje voor actieve leden. Dus kom vooral langs bij ALV's en houd je mail in de gaten voor de eerstvolgende ALV.


Enkele regels betreffende deze ALVs:

  • Het minimum aantal aanwezigen moet 1% van het totaal aantal leden bedragen (Dit moet nog vastgesteld worden afhankelijk van het aantal nieuwe leden).
  • Voor de meeste beslissingen is er een meerderheid aan stemmen nodig. Enkele uitzonderingen zijn het ontnemen van iemands lidmaatschap en de goedkeuring van nieuwe statuten waarbij er een tweederde meerderheid aan stemmen nodig is.
  • Personen met stemrecht zijn zij die een gewoon lidmaatschap van de vereniging hebben of buitengewoon lid zijn, met bepaalde uitzonderingen daargelaten (zie beschrijving Buitengewoon Lid).
  • Een ALV moet minimaal 10 werkdagen van tevoren worden aangekondigd waarbij de stukken beschikbaar moeten worden gesteld ter inzage.