Individual Supervisor PGB – Client (elementary school age) with ASD and ADHD

  • Bijbaan
  • Overal

Vacature Individueel Begeleider PGB – Cliënt (basisschool leeftijd) met ASS en ADHD

Wie ga je begeleiden?
In deze functie zal je een jongen (hierna cliënt genoemd) van 9 jaar oud begeleiden. De cliënt
is gediagnosticeerd met ASS (autisme spectrum stoornis) en ADHD. Het is een erg
enthousiast en levendig kind. Hij houdt van dinosaurussen, gamen en nog veel meer. De cliënt
krijgt via behandelgroepen hulp in het aanleren van tools waardoor hij beter met zijn ASS om
kan gaan. In de functie zal je ook proberen de tools die hij daar leert te verwerken in het
dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn: werken aan leren omgaan met het niet winnen van
een spelletje of het werken aan op zijn beurt wachten in een gesprek.

Hoe ziet het werk eruit?
De functie is voor 7 uur per week verspreid over twee doordeweekse dagen. Op dit moment
zijn de werkdagen op de dinsdag en de donderdag. De werktijden zijn van 14:15 tot 17:45. Je
zal de cliënt vanuit zijn ouderlijk huis begeleiden. Het werk heeft veel gelijkenis met
oppassen. Op de donderdag zal je de cliënt begeleiden naar een sportles. Hierbij is het de
bedoeling dat je aanwezig bent, om de cliënt op te vangen en te ondersteunen waar nodig. De
sportles is een mooi moment om met de cliënt te oefenen aan bepaalde vaardigheden/met
bepaald gedrag. Het uurloon is 20 euro. Locatie: Amsterdam-West.

Wie past er bij deze functie?
Persoonlijkheid en ervaring
Het gezin is op zoek naar een student psychologie of pedagogische wetenschappen. Het is een
pré als je al ervaring hebt met oppassen/begeleiding en/of ervaring hebt met ASS en/of
ADHD. Door de ASS en ADHD kom je samen met de cliënt voor wat meer uitdagingen te
staan. Het is bij deze functie dan ook erg belangrijk dat je duidelijk kan communiceren
richting de cliënt en ook consequent bent in het stellen van grenzen. Hiernaast is het
belangrijk dat je geduldig en empathisch bent. Idealiter word je door anderen omschreven als
iemand met een warme persoonlijkheid. Ook is het erg belangrijk dat je van lachen en
spelletjes spelen houdt.

Beschikbaarheid
Idealiter is het gezin op zoek naar iemand die voor een langere periode de functie kan
vervullen. De familie ontvangt desondanks ook graag jouw sollicitatie als:
1. Je bijvoorbeeld voor een aantal maanden beschikbaar bent, denk aan tot september
2021.
2. Je de aankomende periode niet beschikbaar bent, maar wel geïnteresseerd bent in deze
functie en graag in de portefeuille gehouden wil worden. In dit geval zal de familie je
op de lijst zetten van mensen die benaderd worden zodra er in de toekomst een nieuwe
begeleider wordt gezocht. Benoem dit graag ook even expliciet in de mail.

Welke informatie ontvangen wij graag van jou?
Stuur een mailtje naar: femkels@hotmail.com
Graag ontvangt de familie in jouw mailtje:
1. Een korte introductie van wie jij bent, wat je doet en of je eventueel ervaring hebt met
oppassen/ADHD/ASS
2. Per wanneer je beschikbaar bent en tot wanneer je beschikbaar bent.
– Indien je per september 2022 stage gaat lopen, vermeld dit dan ook graag.
– Vermeld ook of je in de portefeuille gehouden wil worden
3. Jouw contactgegevens

Job Vacancy Individual Supervisor PGB – Client (elementary school age) with ASD and
ADHD

Who will you guide?
In this position you will supervise a 9-year old boy (hereafter called client). The client has
been diagnosed with ASD (autism spectrum disorder) and ADHD. He is a very enthusiastic
and lively child. He loves dinosaurs, gaming and more. The client receives help at treatment
groups, where they teach him tools that will help him cope with his ASD. In the job, you will
also try to incorporate these tools into everyday life. Examples are: working on learning to
deal with not winning a game or working on waiting for his turn in a conversation.

What does the job look like?
The position is for 7 hours per week divided over two weekdays. Currently, the workdays are
Tuesdays and Thursdays. The work hours are from 2:15 pm to 5:45 pm. You will be
supervising the client in his home. The work is very similar to babysitting. On Thursdays you
will accompany the client to a sportsclass. The sports lesson is a good time to practice desired
skills/behaviour. The hourly pay is 20 euros. Location: Amsterdam-West.

Who fits this function?
Personality and experience
The family is looking for a psychology or pedagogical sciences student. It is a plus if you
already have experience with babysitting/supervising and/or have experience with ASD
and/or ADHD. Because of the ASD and ADHD, you and the child will face a bit more
challenges. It is therefore very important that you can communicate clearly to the child and
are consistent in setting limits. In addition, it is important that you are patient and empathetic.
Ideally, other people will describe you as someone with a warm personality. It is also very
important that you like to laugh and play (board)games .

Note: Only international students from the EU can apply (the family can’t guarantee a work permit).

Availability
Ideally, the family is looking for someone who can fill the position for a longer period of
time. The family would also like to invite you to apply for the job if:
1. You are available for a shorter period of time, e.g. if you’re only available until
September 2022.
2. If you are not necessarily available in the next couple of months but would like to get
an update once the job opens up again. In this case we ask you to mention in your
application that you would like to be kept in the portfolio of people to approach once
the family is looking for someone somewhere in the future.

What information would we like to receive from you?
Send an email to: femkels@hotmail.com
The family would like to receive:
1. A short introduction of who you are, what you do and if you have any experience with
babysitting/ADHD/ASS
2. Per when you are available and until when you are available
– If you will be doing an internship in 2022 please also mention this in the mail
– Please also mention it in the mail if you want to be kept in the portfolio
3. Your contact information

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar femkels@hotmail.com