All Round Volunteer for Participe

  • Overal
  • Deze positie is vervuld

Site Participe

 

Unfortunately this vacancy is only available for Dutch-speaking students

Vacature vrijwilligerswerk

Wil jij tijdens je studie graag vrijblijvend vrijwilligerswerk doen dat dichtbij de maatschappij
staat? Wij bij Participe Amstelland zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers in welke vorm dan ook.

Wie zijn wij?
Betrokken en ondernemend

Participe is betrokken, ondernemend en dynamisch; een verbindende partner in innovatieve
samenwerkingsverbanden met veel kennis en ervaring op het gebied van welzijn.
Wij versterken bewoners bij belangrijke levensgebeurtenissen, het voorkomen van
problemen en ondersteunen bewoners in het aanpakken van hun problemen. Ons motto is:
welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in
kansen in plaats van in beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Veelzijdig in het sociaal domein

Participe is kundig in onder andere een concrete, effectieve uitwerking geven aan de Wmo,
gemeenten adviseren in de wijze waarop de toegang tot ondersteuning kan worden
georganiseerd, de inbedding van zorg en welzijn, een effectieve inzet van sociale wijkteams

en het zelfredzaam maken van bewoners.

Dagelijks werken we – met hulp van honderden vrijwilligers – aan het stimuleren van eigen
kracht en het losmaken van kracht en talenten in de samenleving. Want hoe meer mensen

meedoen, hoe minder er geïndiceerd hoeft te worden.

Wat kan jij betekenen?

Binnen Participe zijn er verschillende soorten vrijwilligerswerk, er is voor ieder wat wils! Zo is
er bij wijkcentra onder andere de mogelijkheid om achter de bar, in de tuin, in de keuken,
op het terras of bij activiteiten bij te springen. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor
mensen in de wijk waarbij je met mensen in gesprek kan gaan en mensen kan verbinden.
Wat er ook te doen is, er is altijd ruimte voor enthousiaste studenten die willen helpen om

mensen te ondersteunen op welke manier dan ook.
Voor meer informatie over de organisatie kan je kijken op:

www.participe.nu