Wat is het bestuur?

Het bestuur van de VSPA bestaat dit jaar uit zes psychologiestudenten die een jaar uittrekken om zich fulltime bezig te houden met de VSPA. Zij schrijven aan het begin van het jaar een beleidsplan met al hun plannen voor het komende jaar om de vereniging een stap vooruit te brengen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de serieuze kant van de vereniging en al haar commissies.

De voorzitter geeft leiding aan de rest van de bestuursleden en is het gezicht van de vereniging voor al haar externe contacten. De secretaris houdt zich bezig met het beheren van de verschillende systemen die voor de vereniging in gebruik zijn en notuleert daarnaast tijdens bestuursvergaderingen. De penningmeester gaat over de geldzaken van de vereniging. Deze drie functies zijn bij de wet verplicht voor het bestuur.

Daarnaast heeft de VSPA drie commissarissen: de commissaris sociale zaken, de commissaris studiegerelateerde zaken en de commissaris sales & acquisitie. Die eerste twee begeleiden respectievelijk de sociale en de studiegerelateerde commissies en zorgen dat deze in goede banen lopen. De commissaris sales & acquisitie is verantwoordelijk voor de boekverkoop van de VSPA en houdt zich daarnaast bezig met acquisitiemogelijkheden voor de vereniging.

Elk jaar wordt een nieuw bestuur in mei verkozen door de leden van de VSPA tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). Een bestuursjaar staat heel goed op je CV en dat is niet voor niets. Het is niet alleen een heel leuk, maar ook een heel leerzaam jaar. Je kunt veel betekenen voor je medestudenten en de vereniging vooruit helpen. Denk na over een jaar bestuur, want je hebt er je hele leven nog iets aan. Als je meer informatie wilt over het bestuur, spreek dan gewoon eens een van de bestuursleden aan. Of mail naar info@vspa.nl!

Bestuursvergaderingen

Ben je geïnteresseerd om te zien wat we bespreken in onze wekelijkse bestuursvergaderingen? Stuur een transparantieverzoek om een exemplaar van onze notulen te ontvangen. Stuur het naar info@vspa.nl en geef aan welke week(en) u wilt ontvangen. Je ontvangt het binnen 5 tot 10 werkdagen op je persoonlijke e-mail.

Het huidige (82ste) bestuur

In het studiejaar 2022-2023 ziet het bestuur er als volgt uit:

82ste Bestuur

The 82nd Board of the VSPA

Katie Yao Morgan

Katie Yao Morgan

Voorzitter
Tyler Reed F. Bhame

Tyler Reed F. Bhame

Secretaris
Bruna Costa

Bruna Costa

Penningmeester
Joella Galas

Joella Galas

Commissaris Sociale Zaken
Camila Danzinger

Camila Danzinger

Commissaris Sales & Acquisitie