Links

Universiteit

 • MijnUva Jouw UvA website
 • Blackboard Hier staat de laatste nieuws van de vakken die je volgt
 • SIS De site voor je vakaanmelding en voor je cijfers
 • UvA De UvA website
 • UvA Psychologie De website over de opleiding psychologie
 • Uva Psychologie - Agenda Waar alle activiteiten van de opleiding psychologie te vinden zijn, door ons en anderen georganiseerd
 • OC OpleidingsCommissie Commissie welke bestaat uit 6 docenten en 6 studenten welke de opleiding psychologie evalueren. Dit doen ze door docentenevaluaties door te nemen en advies te geven over het OER (Onderwijs- en Examenregeling) en de studiegids.
 • FSR FMG Facultaire Studenten Raad van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. Zij regelen zaken met onderwijsinsituut op facultair niveau over bijvoorbeeld de openingstijden van de studieruimtes, catering en tentamenkansen.
 • CSR Centrale Studenten Raad. De overkoepelende raad van de facultaire raden. Zij regelen zaken op universitair niveau.
 • Ombudsstudent Onafhankelijk aanspreekpunt voor al je klachten, ideeen en opmerkingen.
 • SPS-NIP UvA-Platform van de Studentensectie van het NIP

Zusterverenigingen

 • Dimensie Studievereniging Psychologie Twente
 • SPIN Studievereniging Psychologie in Nijmegen
 • VIP Studievereniging Psychologie Groningen
 • Complex Studievereniging Psychologie Tilburg
 • Alcmaeon Studievereniging Psychologie Utrecht
 • VSPVU Studievereniging Psychologie VU
 • Luna-tik Studievereniging Psychologie Maastricht
 • Cedo Nulli Studievereniging Psychologie Rotterdam
 • Labyrint Studievereniging Psychologie Leiden

Overig

 • NIP Nederlandse Vereniging van Psychologen
 • ASVA Studentenunie is de centrale belangenbehartiger voor de student van de UvA en HvA. ASVA zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs en meer studentenhuisvesting door te lobbyen bij de UvA en bij de politiek
 • Overige studieverenigingen - Universiteiten Startpagina