Lidmaatschap: Ereleden

Ereleden zijn mensen die nooit lid zijn geweest van de vereniging, maar wel van onschatbare waarde zijn geweest door zich veel in te zetten voor de VSPA.


Ereleden:

Klaas Visser


Cok Koeleman (12 mei 2015 - 30 mei 2016 †)

No title