Bestuursorganen

Natuurlijk draait de organisatie van onze studievereniging niet op zich zelf. Hiervoor hebben we de hulp van onderstaande bestuursorganen. Heb jij interesse om onderdeel uit te maken van een van deze organen? Loop dan kamer DB(diamantbeurs) 2.02 binnen en vraag naar een bestuurslid voor meer informatie.

Algemene Leden Vergadering-Commissie

Bestuur

Eestejaars Coördinatie Commissie

Kas Controle Commissie

Lustrum Coördinatie Commissie

Raad van Toezicht

Sollicitatie Begeleidings Commissie

Sollicitatie Commissie